Contact opnemen
Groeien naar het hart van de buurt

Impuls voor Holendrecht

De vernieuwing van winkelcentrum Holendrecht was een opmerkelijk project. Van een buurt in onbalans moest door bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) instanties stap voor stap weer een leefbare wijk worden gemaakt. In die operatie vormde de vernieuwing van het winkelcentrum – inclusief de modernisering van het filiaal van Vomar Voordeelmarkt – een wezenlijk element.

 

In 1995 kocht Vomar Voordeelmarkt winkelcentrum Holendrecht, met als doel de vestiging een filiaal van Vomar Voordeelmarkt en het herschikken van de al aanwezige winkels. Toen de buurt Holendrecht maatschappelijk in zwaar weer terecht kwam, belandde de buurt op tal van terreinen in een negatieve spiraal van kansarmoede. Een zorgelijke ontwikkeling die uiteraard niet voorbij ging aan de ondernemers en hun klanten in het winkelcentrum.

Er kwamen grote en ambitieuze plannen voor een geheel nieuw winkelcentrum, inclusief woningen, winkels en een zorgboulevard. Onder meer door de omvang van het plan, de vastgoedcrisis en problemen bij één van de belangrijke partijen sneuvelde de nieuwbouw. Hoorne Vastgoed , inmiddels opgericht als zusterbedrijf van Vomar Voordeelmarkt, kwam daarop met een plan voor het volledig vernieuwen van winkelcentrum Holendrecht.

 

“Het besluit om fors te investeren in een grondige modernisering van het filiaal in dit winkelcentrum werd in Holendrecht als een belangrijke steun in de rug ervaren. (…) Men begon te merken dat het de corporaties, het stadsdeel, Hoorne Vastgoed en vele anderen ernst was om Holendrecht er weer bovenop te helpen. (…) Toen Hoorne Vastgoed ons, op een moment dat we absoluut nog geen afgerond toekomstbeeld van Holendrecht hadden, meldde dat Vomar Voordeelmarkt toch alvast de supermarkt ging vernieuwen, wist ik het zeker: ze laten de buurt niet los. Dat voelde goed. Het was een signaal dat het eindelijk echt béter ging. (…) Het is mede dankzij een mooi vernieuwde Vomar Voordeelmarkt, de door velen bejubelde komst van een Action en alle andere winkels weer uitgegroeid tot het hart van de buurt.”

Emile Jensch, stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuidoost
(Bron: ‘Impuls voor Holendrecht’, uitgave Hoorne Vastgoed, 2014)

“Zoals ik heb gezien hoe het de verkeerde kant op ging in de wijk, zie ik nu hoe het de goede kant op gaat. De kleinschaligheid van het winkelcentrum is behouden, met kwalitatieve winkels. Dat brengt ook ons meer klanten, we zien het weer drukker worden. Het winkelpubliek is bovendien meer gevarieerd, er komen ook weer mensen uit andere wijken. Als ik nu in de deur van mijn zaak sta, voel ik me weer winkelier in plaats van burgerwacht. Hier hebben we al die jaren met elkaar voor gevochten. (…) Als ik straks niet meer hoef te werken, neemt mijn zoon Thom de zaak over. Hij is hier in de buurt geboren en kent ook de hele wijk. Hij gaat respectvol met mensen om en heeft dezelfde mentaliteit als ik, dat komt wel goed.”

– Jos Honselaar, eigenaar Rijwielspecialist Holendrecht
(Bron: ‘Impuls voor Holendrecht’, uitgave Hoorne Vastgoed, 2014)