Contact opnemen

Oog voor mens en omgeving

Hoorne Vastgoed is oorspronkelijk opgericht als vastgoedtak van zusterbedrijf Vomar Voordeelmarkt. Deze supermarktketen heeft sinds haar oprichting in 1968 als uitgangspunt dat zij een kwaliteitsdiscounter wil zijn met oog voor mens en omgeving. Vertaald naar het vastgoed betekent dat: oog hebben voor duurzame toepassingen én oog hebben voor de directe buren.

Zo wordt bij nieuw- of verbouw van filialen van Vomar Voordeelmarkt het laden en lossen van vrachtwagens inpandig opgelost – als de locatie dit toelaat. De vrachtwagen rijdt naar binnen, waarna de overheaddeuren worden gesloten en er geen geluidsoverdracht naar de omgeving plaatsvindt. Op deze wijze hoeft een vrachtwagen niet uitgebreid heen-en-weer te manoeuvreren, wat zowel geluidsoverlast als CO2-uitstoot scheelt. Ook is dit veiliger voor personeel, omwonenden en bezoekers dan een achteruitrijdende vrachtwagen – met bijbehorende piep.

Verder worden zowel bestaande als nieuw te openen winkels zo efficiënt mogelijk ontworpen, gebouwd en ingericht. Hierbij geldt efficiëntie voor de logistiek, het parkeren van bezoekers, de looproutes door de winkel, maar ook de aan- en afvoer van producten en het energieverbruik. Zo wordt er, afhankelijk van de mogelijkheden op een specifieke locatie, gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zonnepanelen, hemelwaterbuffer en -infiltratiesystemen, grijswatercircuit, elektrische oplaadpunten voor auto’s van klanten en personeel, warmteterugwinning, Warmte Koude Opslag-installaties, inpandige CO2-koeling, ICT- en domotica-oplossingen en gecompartimenteerde ledverlichting.

Mede dankzij deze maatregelen behoort Vomar Voordeelmarkt tot de top van meest efficiënte gebruikers in de Nederlandse supermarktbranche.

“Het distributiecentrum van Vomar Voordeelmarkt (41.000 vierkante meter) staat in Alkmaar en is zo efficiënt mogelijk opgezet – zowel het transport naar de winkels als binnen het distributiecentrum zelf. Zo zijn er in het distributiecentrum een eigen bakkerij en slagerij gevestigd, waardoor er voor brood-, banket en vleesproducten geen extra transport van en naar het distributiecentrum plaats hoeft te vinden. Het distributiecentrum heeft een eigen retourcentrale. In alle winkels worden papier, karton, plastic, organisch afval en restafval gescheiden. In de retourcentrale wordt dit verwerkt en/of doorgevoerd naar inzamelings- recycling en afvalverwerkers. Bedrijfsafval en materialen die niet gerecycled kunnen worden, worden verbrand in een nabijgelegen huisvuilverbrandingscentrale die energie (restwarmte) terug levert aan het distributiecentrum.”

“Het dak van het distributiecentrum is voorzien van ruim 4.000 zonnepanelen, die jaarlijks 1 miljoen KWH stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 330 gemiddelde Nederlandse huishoudens. In 2018 zijn er ook op de daken van in totaal zeven winkels van Vomar zonnepanelen geplaatst. Het gaat om drie winkels in Almere en om winkels in Beverwijk, IJmuiden, Purmerend en Oudkarspel. Deze zonnepanelen zorgen jaarlijks voor de stroomvoorziening van in totaal nog eens 360 huishoudens. Voor de toekomst zullen we nog meer winkels, die in aanmerking komen, voorzien van zonnepanelen op het dak.”

Janka Kluivers, coördinator bouw Vomar Voordeelmarkt