Contact opnemen

Pionieren in de praktijk

Wanneer je elke dag bezig bent met planten en dieren, zoals bij Ranzijn tuin & dier het geval is, is het vanzelfsprekend om in de bedrijfsvoering mens en milieu centraal te zetten. Bij de inrichting van de vijftien vestigingen van Ranzijn tuin & dier zijn duurzame toepassingen dan ook een vanzelfsprekend uitgangspunt.

Bijna tien jaar geleden verrees aan de zuidkant van Heerhugowaard Stad van de Zon. Het circa 3000 woningen tellende gebied kreeg een CO2-neutraal centrumgebied. De gemeente Heerhugowaard wilde dat het centrale deel van de door stedenbouwkundige Ashok Bhalotra ontworpen Stad van de Zon net zo veel energie zou opwekken als er met wonen en werken wordt verbruikt.

In het centrale deel van de Stad van de Zon was plek voor een winkelhart met supermarkt. Dat werd de meest energiezuinige supermarkt van Europa. Hiertoe werd onder meer kennis ingewonnen bij TNO in Delft rondom energiezuinig verlichten en koelen. Al snel bleek dat koelinstallaties in de winkels de grootste energieverspillers waren. Dankzij het gebruik van ledverlichting en een milieuvriendelijk koudemiddel en het met deuren sluiten van de koelingen kwam aan de verspilling een eind. De restwarmte die de koelinstallaties opleverden, bleek bovendien meer dan genoeg te zijn om het hele complex mee te verwarmen.

Ook werd een 180 meter diepe bron geslagen, waar zomers warmte in wordt opgeslagen die ’s winters weer naar boven wordt gehaald. Behalve de supermarkt worden zo ook 72 energiezuinige appartementen boven de winkel bediend. In 2010 werd Hoorne Vastgoed vanwege de inzet rondom Stad van de Zon gekozen tot meest duurzame ontwikkelaar van Nederland. Uit het juryrapport: ‘Er wordt op een goede manier gebruik gemaakt van de ondergrondse energieopslag, windmolens en hoogwaardige technologische toepassingen. De duurzaamheidsopvatting is integraal.’

 

“Je krijgt als gemeente niet vaak de kans om zó’n bijzondere wijk te ontwikkelen. Heerhugowaard wilde er op het gebied van energie, natuur en milieu iets bijzonders van maken. We hadden kunnen kiezen voor de partij die de grootste zak met geld meebracht. Maar het ging de gemeente om méér dan alleen geld. We wilden een partij die er een uitdaging in zag om op energiegebied de winkel van de toekomst te maken. Ik vond het echt een anders-dan-anders project. We liepen voorop en waren aan het pionieren in de praktijk. Maar we deden niet aan luchtfietserij: wat we samen bedachten moest wel wérken. Dat was altijd een uitgangspunt van de samenwerking tussen de gemeente Heerhugowaard, Hoorne Vastgoed en andere partijen.”

Joost Bruin, projectmanager gemeente Heerhugowaard
(Bron: ‘Mensenwerk’, relatiemagazine Hoorne Vastgoed, 2018)

“In de tijd dat de Stad van de Zon op de tekentafel lag, moest het woord duurzaamheid bij wijze van spreken nog worden uitgevonden. Van zonnepanelen op daken had men nauwelijks gehoord. Terwijl het nu bijna ongepast wordt gevonden als je die niet of te weinig toepast bij nieuwbouw. Voor wat betreft duurzaamheid is de publieke opinie in korte tijd volledig gekanteld, óók in de vastgoedwereld en de supermarktbranche. Hoorne Vastgoed en Vomar Voordeelmarkt hadden op tijd in de gaten wat er stond te gebeuren en durfden het aan om in Heerhugowaard een grote stap te zetten. Ze wilden niet alleen bruikbare ideeën van anderen kopiëren, maar ook met nieuwe dingen op het gebied van duurzaamheid komen.”

Guido van Elst, vanuit RotteveelM⁴ als adviseur van Hoorne Vastgoed bij dit project betrokken.
(Bron: ‘Mensenwerk’, relatiemagazine Hoorne Vastgoed, 2018)