Contact opnemen

Kerkstraat 12

  • Oppervlakte: 118 m²
  • Huurprijs: € 1.500,- per maand.
  • Servicekosten: €3,- p/M² per jaar
  • Promotiebijdrage: Op aanvraag.

OMSCHRIJVING

Object
De moderne winkelruimte is gelegen op een A-locatie tussen o.a. Kruidvat, Blokker en vele andere publiekstrekkers.

Vloeroppervlak
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.
De winkelruimte omvat circa 118 m² BVO.
De winkelruimte kent een frontbreedte van circa 5 m¹.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco verhuurd.
Aanwezige voorzieningen worden om niet aangeboden door verhuurder. Onderhoud, reparatie en vervanging zijn voor rekening en risico huurder.

Parkeergelegenheid
In de directe omgeving alsmede direct voor de winkel zijn voldoende onbetaalde parkeerfaciliteiten aanwezig. (blauwe zone)

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.500,- per maand, exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 3,- per m² per jaar exclusief BTW, inzake schoonmaak, elektraverbruik, groenvoorziening en algemeen onderhoud van de algemene ruimtes.
Huurder dient de meters betreffende gas en en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
Maximaal tot 30 september 2023.

Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Waarborg
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen, aangevuld met eigenaarsvoorwaarden.

Bestemming
Het vigerende bestemmingsplan van de Gemeente Huizen geeft aan dat de winkelruimte uitermate geschikt is voor het gebruik als ruimte voor:
•dienstverlening;
•detailhandel;
•horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten, te weten broodjeszaak, cafetaria, lunchroom, snackbar.

Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Omgeving

Huizen, ook wel bekend als Haven van ’t Gooi met een verzorgingsgebied van circa 45.000 inwoners.
Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreken alsmede het aangrenzende deel van Flevoland recreëren en winkelen in Huizen vanwege de centrumfunctie en de waterrecreatie mogelijkheden. De Kerkstraat sluit mooi aan op het centrale Oude Raadhuisplein. Direct om de winkel is een gezonde brancheringsmix van filiaalbedrijven en lokale ondernemers.