Contact opnemen

Kerkweg 28C

OMSCHRIJVING

Beschikbare nieuwbouw winkelruimte gelegen aan de Kerkweg 28-C ter grootte van 2.034 m2 op de begane grond. Ter Aar ligt centraal in het Groene Hart van de Randstad, welke middels de A4/A44/A12 via de provinciale wegen goed bereikbaar is. Er zijn 230 gratis parkeerplaatsen direct voor de deur beschikbaar.
De winkellocatie beschikt over de bestemming detailhandel zonder beperkingen. Verder is de winkellocatie 7 dagen per week geopend en is er de mogelijkheid tot het creëren van reclame-uiting bij het entree van het terrein en op de gevel van de winkelruimte.

  • Huurtermijn: 10 jaar met aansluitende perioden van telkens 5 jaar, ingangsdatum in overleg.
  • Opzegtermijn: Twaalf maanden voor het einde van betreffende huurtermijn per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot
  • Servicekosten: Nader te bepalen.
  • Nutsvoorzieningen: Huurder dient voor eigen rekening en risico contracten met nutsbedrijven af te sluiten.
  • Indexering: Jaarlijks volgens consumenten- prijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het CBS, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst.
  • Huurovereenkomst: De huurovereenkomst wordt opgemaakt conform de standaard huurovereenkomst zoals vastgesteld op 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken, aangevuld met voorwaarden van de verhuurder.
  • Zekerheidstelling: Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.
  • Opleveringsniveau: Het object wordt in casco staat verhuurd.
  • Bestemming: De winkellocatie beschikt over de bestemming  ”detailhandel’ zonder beperkingen.

Betrokkenheid is één van onze speerpunten

De familiecultuur in het bedrijf Hoorne Vastgoed manifesteert zich met name door de korte beslislijnen en de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers; naar het bedrijf, maar ook naar de familie. Dit resulteert in een open besliscultuur waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.