Contact opnemen

Mensenwerk
Magazine

Mensenwerk is het relatiemagazine van Hoorne Vastgoed dat twee keer per jaar verschijnt. Hierin worden uiteenlopende aspecten van ons vakgebied belicht. Het betreft zaken als duurzaamheid, techniek, mobiliteit, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en architectuur.

Heeft u interesse in Mensenwerk en wilt u ons relatiemagazine voortaan gratis ontvangen? Meld u dan hier aan.

Aanmelden voor Mensenwerk

Alle edities

In Mensenwerk wordt onder meer aandacht geschonken aan afgeronde en nog te realiseren projecten van Hoorne Vastgoed. In dat verband komt ook de samenwerking met andere partijen inhoudelijk aan bod.

Betrokkenheid is één van onze speerpunten

De familiecultuur in het bedrijf Hoorne Vastgoed manifesteert zich met name door de korte beslislijnen en de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers; naar het bedrijf, maar ook naar de familie. Dit resulteert in een open besliscultuur waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.