Contact opnemen
1 June 2018

Bouwen en brouwen op Galgeriet Monnickendam

In de jachthaven van Monnickendam, op het voormalige bedrijventerrein Galgeriet, heeft Bierderij Waterland haar deuren geopend. De biologische brouwerij met  proeflokaal is gevestigd in een voormalige havenloods die is omgebouwd tot een multifunctionele horecagelegenheid. De opening van Bierderij Waterland maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van Galgeriet.

Bierderij Waterland werd in 2014 opgericht door Kristian Kieft en Frank Dutman, die begonnen met het op kleine schaal brouwen van lokaal bier. Als gevolg van het toenemende succes ontstond de ambitie om een eigen brouwerij te openen. Dit gecombineerd met een proeflokaal waar bezoekers kennis kunnen maken met de zeven verschillende eigen bieren, in combinatie met verse streekproducten. Die ambitie werd op 31 mei onder grote publieke belangstelling vervuld met de feestelijke opening van Bierderij Waterland, die werd verricht door Kieft en Dutman, samen met burgemeester Luzette Kroon van de gemeente Waterland en Dennis van Eeken, hoofd vastgoedontwikkeling van Hoorne Vastgoed.

De opening van Bierderij Waterland is een volgende stap in de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein Galgeriet tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied voor Waterlanders, bedrijven en recreanten/toeristen. Daarin wordt onder meer voorzien in een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten. Het project wordt ontwikkeld en gerealiseerd door Hoorne Vastgoed Ontwikkeling en BPD Ontwikkeling, in nauwe samenwerking met de gemeente Waterland. Naast de werkzaamheden aan de Bierderij, die in februari van start gingen, is de sloop van de opstallen van Hoorne Vastgoed op Galgeriet in volle gang, om zo ruimte te maken voor de geplande nieuwbouw.

Deel dit object:

Betrokkenheid is één van onze speerpunten

De familiecultuur in het bedrijf Hoorne Vastgoed manifesteert zich met name door de korte beslislijnen en de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers; naar het bedrijf, maar ook naar de familie. Dit resulteert in een open besliscultuur waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.