Hoorne & Werkgebied

Regionale focus van Hoorne op wonen, werken en leven

De kwaliteit van wonen, werken en leven in Nederland is dagelijks een onderwerp van gesprek. Met de krapte op de woningmarkt, de toenemende bevolkingsgroei en de veranderende manier waarop de retail gemixed wordt met sociale functies in onze samenleving is Hoorne zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid. Wij geloven dat supermarkten, wijk- en buurtcentra relevant en van groot belang zijn, zowel nu als in de toekomst.

Daarom ontwikkelen we duurzame, maatschappelijke functies van wonen, werken en leven in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht.

 

Mapske
Een uitsplitsing naar functie (in m²)

Ons huidige vastgoedportefeuille

Wanneer we kijken naar wonen, werken en leven vanuit vastgoed perspectief, dan is te stellen dat 93% van de huidige portefeuille van Hoorne bestaat uit commercieel vastgoed en grondposities en 7% uit woningen. We werken toe naar een substantieel groter aandeel woningen in onze portefeuille, waarbij we deze woningen zullen toevoegen vanuit onze eigen ontwikkelpijplijn. Voor een greep uit onze bestaande portefeuille, zie onze gerealiseerde projecten.

Onze ontwikkelportefeuille

voor de toekomst

We blijven doorontwikkelen: In totaal heeft Hoorne circa 7.500 woningen in haar ontwikkelportefeuille. Een groot gedeelte hiervan zal zich straks bevinden in Haarlem (39%). Naast Haarlem zijn we actief binnen veel gemeenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Altijd in ontwikkeling

Met onze ontwikkelposities en onze bestaande portefeuille, proberen we zoveel mogelijk regionaal waarde toe te voegen aan ons werkgebied. We vinden het van groot belang om te weten wat er lokaal speelt. We geloven dat dit essentieel is voor succes en onze lange termijn betrokkenheid.

Zo dragen we bij aan vitaal wonen, werken en leven.
Nu en in de toekomst.

Bekijk onze huidige projecten

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk