Contact opnemen
24/03/17

Inloopavond woningontwikkeling Heemstede Slottuin

Op 10 april aanstaande heeft Hoorne Vastgoed buurtbewoners en andere belangstellenden uitgenodigd voor een inloopavond om hen te informeren over het voorgenomen plan Slottuin in Heemstede.  De inloopavond vindt tussen 19.00 en 20.30 uur plaats in Theehuis Cruquius, Cruquiusdijk 32 in Cruquius. Op deze avond worden de schetstekeningen van het plan getoond en de ideeën voor de inrichting van de bijbehorende openbare ruimte.

Voor het plan moet een ruimtelijke ordeningsprocedure worden doorlopen, welke procedure ook op deze avond wordt toegelicht. Op donderdag 13 april om 20.00 uur bespreekt de raadscommissie Ruimte de uitgangspunten van het plan.

De inloopavond staat in het tekenen van de bestemmingsplanprocedure en het stedenbouwkundig plan. Rond de zomer zal er meer informatie over de woningen worden gecommuniceerd. Mocht u daar interesse in hebben kunt u een mail sturen naar info@hoornevastgoed.nl.

Deel dit object: