In Monnickendam is Hoorne Vastgoed begonnen met de bouw van een ophaalbrug tussen het voormalige bedrijventerrein Galgeriet en het oude stadshart. Galgeriet wordt door Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling in nauwe afstemming met de gemeente Waterland herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied voor Waterlanders, bedrijven en recreanten en toeristen. De brug voor fietsers en voetgangers vergroot de bereikbaarheid en levendigheid van Galgeriet en is naar verwachting in april 2019 gereed. Galgeriet ligt vlakbij de jachthaven van Monnickendam. Er komen onder meer koop- en huurwoningen en commerciële voorzieningen zoals een supermarkt. De herontwikkeling van het gebied verloopt voorspoedig. Hoorne vastgoed is begin dit jaar gestart met de sloop van de opstallen en de bouw van de Bierderij, zogenaamde placemaking ontwikkeling. De sloop is afgerond en in mei dit jaar is Bierderij Waterland met groot succes geopend. Deze biologische brouwerij met proeflokaal is gevestigd in een voormalige havenloods die is omgebouwd tot een multifunctionele horecagelegenheid. Nu wordt gestart met de volgende stap vooruitlopend op de totale ontwikkeling van Galgeriet met de bouw van de brug. Die zal de wisselwerking tussen de oude stad en het nieuw te ontwikkelen gebied versterken. De eerste fase van de bouw van de brug bestaat uit het in het water plaatsen van palen. Als die klus geklaard is, kan worden begonnen met de plaatsing van al in de fabriek te produceren brugdelen. Omdat gekozen is voor prefab kan de bouwoverlast op locatie flink worden beperkt en is een snelle montage mogelijk.