Nieuws / Intentieovereenkomst ondertekend met Stichting Boeglijn

Intentieovereenkomst ondertekend met Stichting Boeglijn

15/02/2022
thumbnail

Intentieovereenkomst ondertekend met Stichting Boeglijn
De gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD Ontwikkeling en Stichting Boeglijn hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend voor het project Galgeriet in Monnickendam. Deze overeenkomst omvat een plan om 18 wooneenheden te realiseren voor jongvolwasssenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waarbij  huisvesting, zorg- en dienstverlening wordt gerealiseerd. Stichting Boeglijn is ontstaan door een ouderinitatief binnen de gemeente Waterland. De stichting onderzoekt samen met de gemeente en Galgeriet BV of een dergelijke woonvorm voor hun kinderen haalbaar is.

Doel overeenkomst
Het doel van deze overeenkomst is om in goed overleg te kijken naar de mogelijkheden om samen een woonzorglocatie te ontwikkelen en te realiseren in fase 2 van project Galgeriet. Stichting Boeglijn levert hiervoor binnenkort een programma van eisen aan, met inachtneming van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Partijen streven ernaar om omstreeks 1 september 2022 een definitief ontwerp voor de zorglocatie gereed te hebben.

Als partijen besluiten met elkaar door te gaan, dient er door partijen een nadere (samenwerkings)overeenkomst te worden gesloten. Het streven is een planning waarbij de oplevering van de zorglocatie zal plaatsvinden medio 2024.

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Theo van Eijk, en wethouder Zorg & Welzijn, Ton van Nieuwkerk, zijn het er over eens: “De samenwerking met deze lokale initatiefnemers is enorm waardevol en wordt hopelijk een groot succes. Door deze woonzorglocatie toe te voegen aan het gebied komt er ruimte voor zelfstandige bewoning voor jongvolwassenen met ASS in Waterland.” Ook Galgeriet BV is blij met dit initiatief. Paul van der Eng namens Galgeriet BV: “Galgeriet wordt een complete woonwijk met woningen in alle categorieën, horeca, voorzieningen en een supermarkt. Wij zijn er trots op om ook ruimte te kunnen bieden aan het zorgconcept van De Boeglijn”.

Projectgebied Galgeriet
Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten.

 

 

Andere nieuwsberichten

Paul Dijkstra per 1 februari 2024 Financieel directeur

Lees meer

Drie combinaties ontwikkelen 1.150 appartementen in Schalkwijk (Haarlem)

Lees meer

Realisatie plan Ontwikkelzone Zuid-West Haarlem stap dichterbij na aankoop APM-locatie

Lees meer

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk