Door de nieuwbouw zal het entree gebied naar het winkelcentrum als totaal er flink op vooruit gaan. de sloopwerkzaamheden zijn reeds gestart en we verwachten de winkel en woningen in april 2019 op te kunnen leveren.