Nieuws / Overeenkomsten voor duurzame woonwijk Slottuin ondertekend

Overeenkomsten voor duurzame woonwijk Slottuin ondertekend

23/11/2017
thumbnail

In het raadhuis van Heemstede hebben vandaag 23 november 2017 de gemeente, Hoorne Vastgoed en Elan Wonen de exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten Slottuin ondertekend. Met deze overeenkomsten wordt de nieuwe kleinschalige woonwijk Slottuin op het voormalige terrein van het Nova College langs de Cruquiusweg mogelijk gemaakt. Namens de gemeente ondertekende wethouder Sebastiaan Nieuwland, namens Hoorne Vastgoed algemeen directeur Jan Heeremans en namens Elan Wonen adjunct-directeur Arend Mol. In de overeenkomsten liggen de afspraken vast over hoe de woningbouw gerealiseerd wordt. Daarbij is de ambitie voor een duurzame wijk hoog. In het raadhuis van Heemstede hebben vandaag 23 november 2017 de gemeente, Hoorne Vastgoed en Elan Wonen de exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten Slottuin ondertekend. Met deze overeenkomsten wordt de nieuwe kleinschalige woonwijk Slottuin op het voormalige terrein van het Nova College langs de Cruquiusweg mogelijk gemaakt. Namens de gemeente ondertekende wethouder Sebastiaan Nieuwland, namens Hoorne Vastgoed algemeen directeur Jan Heeremans en namens Elan Wonen adjunct-directeur Arend Mol. In de overeenkomsten liggen de afspraken vast over hoe de woningbouw gerealiseerd wordt. Daarbij is de ambitie voor een duurzame wijk hoog.

Duurzaamheid

De ambitie voor het duurzaam bouwen van de wijk is hoger dan de minimale eis die hiervoor geldt volgens het bouwbesluit. De energie voor de wijk wordt zoveel mogelijk op de locatie zelf opgewekt. Dit moet worden bereikt door verschillende maatregelen. De ambitie is om alle woningen te realiseren met een EPC 0 en de wijk geen gasaansluiting te geven. EPC staat voor ‘Energie Prestatie Coëfficiënt’ en geeft aan hoe efficiënt de energie wordt opgewekt en verbruikt. Voor nieuwbouwwoningen is een EPC van 0,4 de norm (dit betekent dat maar 40% energie wordt gebruikt ten opzichte van een gemiddelde woning). Een EPC van 0, zoals de ambitie is bij Slottuin, betekent dat de woning energieneutraal is en alleen maar in de wijk zelf opgewekte energie verbruikt.

 Sociale woningen

In de overeenkomsten is verder vastgelegd dat ruim de helft van de wijk bestaat uit sociale woningen. In totaal komen er 101 woningen, waarvan 61 bestemd zijn voor de sociale huursector. Afhankelijk van de behoefte kunnen 39 appartementen hiervan ook ingezet worden als 33 zorgappartementen voor Zorgbalans.

Het aantal sociale huurwoningen is relatief hoog in vergelijking met andere woningbouwprojecten en een welkome aanvulling.

Mijlpaal

De ondertekening van de overeenkomsten markeert een bijzonder moment: het is de afronding van een langdurig proces om de woonwijk mogelijk te maken. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in november door de raad vastgesteld. Hierna kan Hoorne Vastgoed het inrichtingsplan verder voltooien en de benodigde vergunning aanvragen. Dan kan begonnen worden met de bouw van de woningen, naar verwachting in de loop van 2018.

Andere nieuwsberichten

Paul Dijkstra per 1 februari 2024 Financieel directeur

Lees meer

Drie combinaties ontwikkelen 1.150 appartementen in Schalkwijk (Haarlem)

Lees meer

Realisatie plan Ontwikkelzone Zuid-West Haarlem stap dichterbij na aankoop APM-locatie

Lees meer

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk