Nieuws / Plan Francine Houben voor woningbouw Spoorzone West Haarlem

Plan Francine Houben voor woningbouw Spoorzone West Haarlem

03/06/2019
thumbnail

In een bedrijvenstrook naast de spoorlijn Haarlem-Leiden in Haarlem kunnen volgens Hoorne Vastgoed en HBB Groep minstens 1.500 woningen worden gerealiseerd. Hun Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW) heeft een groot deel van de benodigde posities verworven. Architect Francine Houben van Mecanoo architecten uit Delft inventariseert in opdracht van OSW de mogelijkheden voor woningbouw. Dat gebeurt in samenspraak met onder meer bewoners, bedrijven en de gemeente Haarlem. 

In een bedrijvenstrook naast de spoorlijn Haarlem-Leiden in Haarlem kunnen volgens Hoorne Vastgoed en HBB Groep minstens 1.500 woningen worden gerealiseerd. Hun Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW) heeft een groot deel van de benodigde posities verworven. Architect Francine Houben van Mecanoo architecten uit Delft inventariseert in opdracht van OSW de mogelijkheden voor woningbouw. Dat gebeurt in samenspraak met onder meer bewoners, bedrijven en de gemeente Haarlem. Het plangebied loopt over een lengte van circa 1.500 meter parallel aan de spoorlijn Haarlem-Leiden en bestaat deels uit een verouderd bedrijventerrein. OSW wil de strook transformeren in een aantrekkelijk woongebied. Francine Houben van Mecanoo ziet het als een uitdaging om het versnipperde en rommelige gebied te veranderen in ‘een groene wereld’. Het gaat volgens haar niet om de ontwikkeling van één buurt, maar om een aaneenschakeling van 13 kleine wijken: ‘Elke kraal in de ketting heeft of krijgt sociaal en stedenbouwkundig specifieke eigenschappen. De afzonderlijke wijken kunnen uitgroeien tot gemeenschappen die de kwaliteit van het totaal versterken.’ Een uitgangspunt van OSW en Mecanoo is het vergroten in oppervlakte van het openbaar groen in het gebied. Ook wordt bekeken of watergangen kunnen worden aangelegd, met aansluitingen op de waterstructuur in het verderop gelegen duingebied en op de Leidsevaart. Verder wordt op het gebied van mobiliteit een sterk accent gelegd op de fiets, het openbaar vervoer en het gebruik van deelauto’s.

Andere nieuwsberichten

Paul Dijkstra per 1 februari 2024 Financieel directeur

Lees meer

Drie combinaties ontwikkelen 1.150 appartementen in Schalkwijk (Haarlem)

Lees meer

Realisatie plan Ontwikkelzone Zuid-West Haarlem stap dichterbij na aankoop APM-locatie

Lees meer

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk