Nieuws / Samenwerkingsovereenkomst getekend in ontwikkelzone Zuid-West

Samenwerkingsovereenkomst getekend in ontwikkelzone Zuid-West

14/06/2022
thumbnail

Gemeente en ontwikkelaars tekenen voor samenwerking in ontwikkelzone Zuid-West
Op 13 juni 2022 is de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de ontwikkelzone Zuid-West in Haarlem door de betrokken partijen ondertekend.
Gemeente Haarlem en de Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW), een samenwerking tussen HBB Groep en Hoorne Vastgoed, geven met deze overeenkomst het startschot om samen aan de slag te gaan om het bedrijventerrein Houtvaartkwartier om te vormen tot een nieuw woon- en leefgebied.

Samenwerken
De ontwikkelzone Zuid-West is één van de gebieden die kansen biedt voor woningbouw. Het bedrijventerrein is geschikt om te veranderen in een volwaardig deel van de wijk. Wonen,
werk, verkeer, voorzieningen, groen en water kunnen hier samenkomen. Er is ruimte voor de bouw van circa 1.400 woningen, waarvan de helft sociale huurwoningen worden. Daarnaast is er ruimte voor winkels, horeca, kantoorruimte en maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs en sport. Er wordt zoveel mogelijk groen aangelegd als verbinding tussen de verschillende deelgebieden. En er wordt rekening gehouden met het opvangen van teveel regenwater. Aandacht is er ook voor het vinden van goede oplossingen voor het parkeren van (deel)auto’s en fietsen. Dit gebeurt in samenspraak met de verschillende ontwikkelaars en met de huidige bewoners en ondernemers. Een mooie samenwerking, die ervoor zorgt dat het een gebied wordt waar mensen straks fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

Woningcorporaties
OSW en de gemeente vinden het belangrijk dat de Haarlemse woningcorporaties betrokken zijn in de samenwerking. De corporaties kunnen voor een goede invulling van de sociale
woningen zorgen. Er is afgesproken om te onderzoeken of de corporaties die woningen straks kunnen kopen. In de samenwerkingsovereenkomst is daarom nu een intentieverklaring opgenomen tussen HBB Groep, Hoorne Vastgoed en woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere.

Masterplan
Gemeente Haarlem werkt met verschillende deskundigen en betrokkenen, waaronder OSW, aan een Masterplan. Het Masterplan geeft de kaders aan voor de ontwikkelingen voor de hele zone. Het plan laat een eerste ruimtelijke uitwerking zien van het programma van eisen; wat moet en wat kan. Hierbij kun je denken aan bouwhoogtes, posities van gebouwen en opzet van de openbare ruimte. De gemeenteraad stelt eind 2022 het Masterplan vast. Op basis van het Masterplan worden de plannen van ontwikkelaars getoetst.

Fotograaf: Jur Engelchor

Andere nieuwsberichten

Start verkoop Tuytpark fase 4 in De Draai, Heerhugowaard

Lees meer

HIGH5 – Presale Long Beach gestart

Lees meer

Geslaagd!

Lees meer

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk