Contact opnemen
16/02/16

Omgevingsvergunning Remise Haarlem onherroepelijk

Met de inachtneming van 6 weken bezwaartermijn is de verstrekte omgevingsvergunning d.d. 30 december 2015 voor de 146 eengezinswoningen onherroepelijk geworden. Dit betekent dat Remise Haarlem gebouwd gaat worden! Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang en vanaf april 2016 start het bouwrijp maken van het terrein.

Afgelopen maanden zijn de makelaars druk geweest met het opmaken van de koop-aannemingsovereenkomsten. Dit heeft geresulteerd in een verkooppercentage van ruim 80%! Er zijn nog enkele bouwnummers beschikbaar voor verkoop. Bekijk voor beschikbaarheid de website www.remisehaarlem.nl.

Deel dit object: