Hoorne & Almere Haven

Aan de Kruisstraat in Almere Haven is de vernieuwbouw en uitbreiding van de Vomar in november 2020 opgeleverd. Vervolgens zijn er 22 middeldure huur appartementen in de bovengelegen voormalige, leegstaande, kantoorverdiepingen gerealiseerd.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk