Hoorne & Amsterdam, Klaprozenweg

Voor de Klaprozenbuurt in Amsterdam-Noord staan ambitieuze plannen op stapel. Die voorzien in de komst van onder meer 2.000 woningen. Aan de Klaprozenweg ontwikkelt Hoorne 107 appartementen, een supermarkt van 1.650 m² en diverse kleinere winkels. Voor de door Hoorne te ontwikkelen appartementen is mede met het oog op de samenwerking met woningcorporatie De Alliantie een verdeling van 35% sociale huur, 35% middeldure huur en 30% koop en vrije sector afgesproken.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk