Hoorne & Amsterdam, Reigersbos

Hoorne is geruime tijd eigenaar van winkelcentrum Reigersbos en heeft recent de bovengelegen kantoorruimten, tankstation en parkeergarage verworven. Samen met de gemeente werken we aan planvorming om Reigersbos te voorzien van nieuw elan. De basis voor deze planvorming is de investeringsnota van januari 2022. Deze ziet o.a. toe op het toevoegen van 700 woningen, vergroening van de openbare ruimten en verblijfsgebieden en het toevoegen van commerciële en diverse maatschappelijke functies.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk