Hoorne & Castricum, Geesterduin

Hoorne is eigenaar van een groot gedeelte van winkelcentrum Geesterduin. Dit winkelcentrum functioneert op dit moment nog goed maar bepaalde delen zijn niet toekomstbestendig. Wij geloven in een verdere mix van functies, bezoekmotieven en het toevoegen van woningen. Met de gemeente Castricum werken we aan Geesterduin 2.0 met een toevoeging van circa 215 woningen, waarvan een flink gedeelte in de betaalbare sector zal vallen. Kennemer Wonen is beoogd afnemer van de sociale huurwoningen.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk