Contact opnemen

Galgeriet

Herontwikkeling Galgeriet in Monnickendam

Galgeriet wordt door Galgeriet Projectontwikkeling bv (samenwerking tussen Hoorne Vastgoed Ontwikkeling en BPD Ontwikkeling) in nauwe afstemming met de gemeente Waterland herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied voor Waterlanders, bedrijven en recreanten en toeristen.

Galgeriet ligt vlakbij de jachthaven van Monnickendam. Er komen onder meer koop- en huurwoningen en commerciële voorzieningen zoals een supermarkt. De herontwikkeling van het gebied verloopt voorspoedig. Hoorne Vastgoed startte in 2018 met de sloop van opstallen en aansluitend met de bouw van de Bierderij Waterland. Deze biologische brouwerij met proeflokaal is gevestigd in een voormalige havenloods die werd omgebouwd tot een multifunctionele horecagelegenheid. Door de komst van de brug wordt de wisselwerking tussen de oude stad en het nieuw te ontwikkelen gebied versterkt.

Betrokkenheid is één van onze speerpunten

De familiecultuur in het bedrijf Hoorne Vastgoed manifesteert zich met name door de korte beslislijnen en de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers; naar het bedrijf, maar ook naar de familie. Dit resulteert in een open besliscultuur waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.