Hoorne & Haarlem, Spaarneboog

Winkelcentrum Spaarneboog is een goed functionerend winkelcentrum met een mix van reguliere detailhandel, gdv en sport. Het winkelcentrum is qua uitstraling wel aan vernieuwing toe. Samen met de gemeente werken we aan de herontwikkeling van dit centrum waarbij we een verdere functiemix van winkelen, wonen en werken beogen. Winkelcentrum Spaarneboog maakt onderdeel uit van een grotere gebiedsontwikkeling. In dit gebied zullen 450 tot 700 woningen gerealiseerd worden.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk