Hoorne & Haarlem,
Zuid-West

Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW), een samenwerking tussen Hoorne en HBB Groep, werkt samen met de gemeente Haarlem aan een ambitieus plan dat voorziet in de realisatie van circa 1.500 woningen, winkels, kantoorruimte, maatschappelijke voorzieningen en openbaar groen. De ontwikkelzone Zuid-West, waarvan het Masterplan in de zomer van 2023 is vastgesteld, transformeert de komende jaren tot een volwaardige nieuwe stadswijk in het Houtvaartkwartier.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk