Hoorne & Haarlem, Stephensonstraat

In de eerste helft van 2024 starten wij met de bouw van 96 huur- en koopwoningen aan de Stephensonstraat te Haarlem. Van de appartementen zijn er 68 bestemd voor sociale huur. In het plan is tevens de realisatie van circa 1.800 m² commerciële ruimte opgenomen, bestemd voor (dag)horeca en detailhandel. Elan Wonen is de beoogde afnemer van de sociale huurwoningen. Onder het gebouw wordt een parkeerkelder gerealiseerd met 90 parkeerplaatsen.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk