Hoorne & IJmuiden, Lange Nieuwstraat

Hoorne ontwikkelde in samenwerking met HBB Ontwikkeling twee woontorens met 57 appartementen met in de plint een supermarkt van 1.600 m². Van de woningen zijn er 48 sociale huurwoningen verkocht aan woningcorporatie Velison Wonen. De nieuwbouw vond plaats op een tot dan toe braakliggend terrein dat bekend stond als ‘de KPN-locatie’. In het verleden waren hier de kustwacht en het postkantoor gevestigd.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk