Hoorne & Haarlem, Meerwijk

In de Haarlemse wijk Meerwijk ontwikkelde Hoorne in samenwerking met o.a. de gemeente Haarlem een nieuw centrum. Er zijn 74 koopappartementen, een ruim 2.000 m² grote supermarkt, nog eens 1.000 m² detailhandel en een ondergrondse garage met 225 parkeerplaatsen gerealiseerd. De komst van een nieuw stedenbouwkundig hart betekende een impuls voor heel Meerwijk.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk