Hoorne & Monnickendam, Galgeriet

Voormalig bedrijventerrein Galgeriet wordt door Galgeriet Projectontwikkeling BV (samenwerking tussen Hoorne Vastgoed Ontwikkeling en BPD Ontwikkeling) in nauwe afstemming met de gemeente Waterland herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied voor Waterlanders, bedrijven en recreanten en toeristen. In totaal worden er 700 woningen en 5.000 m² commerciële voorzieningen gerealiseerd. Naar verwachting wordt eind 2024 gestart met de bouw van de eerste fase.

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk