Hoorne & Wormer, Centrumplan

In het dorpscentrum Wormer heeft Hoorne het nieuwe centrumplan gerealiseerd. De eerste fase van het centrumplan was een nieuwe supermarkt met aanvullende winkelruimte, een parkeerdek en vergroening van openbare ruimte. Fase 2 betrof het bestaande winkelcentrum Plaszoom. Op deze locatie zijn nieuwe winkels en een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd. Binnen deze MFA zit onder andere een bibliotheek, het dorpstheater en Sociaal cultureel werk Wormer (Scwo).

Een reparatieverzoek indienen

Bij gebreken aan uw woning of onroerend goed kunt u dit via het onderstaande reparatieformulier melden. Door deze zo volledig mogelijk in te vullen kunnen wij uw reparatieverzoek zo snel en volledig mogelijk