Contact opnemen
30/11/17

Samenwerkingsovereenkomst planvorming Galgeriet ondertekend

Vrijdag 24 november 2017 is een samenwerkingsovereenkomst over de planvorming van het
Galgeriet in Monnickendam ondertekend. Namens gemeente Waterland zette portefeuillehouder
Jelle Kaars zijn handtekening, namens BPD Ontwikkeling tekende regiodirecteur Harm Janssen en
Jan Heeremans ondertekende de overeenkomst namens Hoorne Vastgoed. Met de ondertekening
van deze overeenkomst is een vervolgstap gezet in de ontwikkeling van de locatie Galgeriet.

Proces
Portefeuillehouder Jelle Kaars is blij met het sluiten van de overeenkomst. “Het proces om tot ontwikkeling
van het Galgeriet te komen bestaat uit verschillende stappen. Eerder is met deze partijen een
intentieovereenkomst afgesloten. Het vervolg daarop is het opstellen en ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst. Hiermee maken we concrete afspraken over de ontwikkeling van het gebied.

Verder wordt op dit moment hard gewerkt aan de opstelling van stedebouwkundige plannen. Die ontwerpen
leggen we op 12 december a.s. tijdens het stadsdebat voor aan inwoners, ondernemers en andere
betrokken partijen. De input van de discussies wordt vervolgens meegenomen bij de uitwerking van het
definitieve plan. Ik ga ervan uit dat er op die manier echt een mooi gebied gaat ontstaan waar Waterland
trots op kan zijn! ”.

Deel dit object: